Imprint

Golfclub Wasserburg Anholt e.V.
Schloss 3
46419 Isselburg-Anholt

Voorzitter: Silke Sommers
Vice-voorzitter: Frank Rentmeister
Tel. 02874 / 91 51 20
Fax 02874 / 91 51 28
Mail: vorstand (at) golfclub-anholt.de

De vereniging is een non-profit organisatie. Register van verenigingen nr. VR 380 AG Bocholt
BTW-ID: DE 124 174 593

Copyrights:
Alle afbeeldingen en grafisch materiaal en het merendeel van de teksten zijn auteursrechtelijk beschermd:

© 2023 Golfclub Wasserburg Anholt e.V.

Wettelijke kennisgeving
Alle informatie en verklaringen op deze webpagina’s zijn afkomstig van bronnen en documenten die wij betrouwbaar achten. Wij doen alle redelijke inspanningen om de inhoud actueel en nauwkeurig te houden. Wij moeten er echter op wijzen dat de auteurs en uitgevers zich het recht voorbehouden op elk moment fouten en wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving en aankondiging op deze website.

Auteurs en uitgevers staan niet in voor de juistheid, actualiteit, kwaliteit of volledigheid van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen. Voor zover op deze webpagina’s prijsopgaven of aanbiedingen worden gedaan, zijn deze steeds vrijblijvend en niet-bindend. Auteurs en uitgevers behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te wijzigen, te verwijderen, toe te voegen of de publicatie ervan stop te zetten.

Sommige informatie op deze pagina’s geeft de mening weer van de directie of van individuele particulieren. Voor zover deze informatie toekomstgerichte verklaringen zijn, wordt dit doorgaans aangegeven door het gebruik van “verwachten”, “plannen”, “voornemen” of andere termen. Aangezien toekomstige ontwikkelingen onderhevig zijn aan diverse en vaak onvoorspelbare factoren, kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid van toekomstgerichte verklaringen.

Wij wijzen u erop dat sommige informatie- en communicatiediensten die door speciale portalen op deze webpagina’s van de Commissie worden aangeboden, aanvullend onderworpen kunnen zijn aan de gebruiksvoorwaarden van het desbetreffende portaal. Daarnaast worden sommige informatiediensten geleverd door onze partners. Merk op dat deze diensten onderworpen zijn aan de voorwaarden van onze partners en dat de opname van of verwijzing naar dergelijke websites geen aanbeveling of garantie inhoudt. De auteurs en uitgevers van deze websites zijn niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn deze aanbieders geen plaatsvervangers.

Referenties, links en cookies
Deze websites bevatten links naar websites die door derden worden beheerd. De auteurs en uitgevers nemen de via links toegankelijke sites van derden niet over als hun eigen sites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Het plaatsen van links naar deze websites vereist onze toestemming en vereist dat zij duidelijk gemarkeerd worden als een verwijzing naar onze pagina’s.

Deze informatiedienst maakt gebruik van cookies om een goede dienstverlening te garanderen. U kunt de omvang van het gebruik van cookies zelf bepalen in de instellingen van uw computer. Wij gaan ervan uit dat u instemt met het plaatsen van cookies als de instellingen van uw computer het plaatsen van cookies toestaan.

Copyright en handelsmerkrecht en toegestaan gebruik
Auteursrechten, rechten op namen en handelsmerken en andere eigendomsrechten van derden moeten door u in acht worden genomen bij het gebruik van deze website. Beschermd zijn bijvoorbeeld deze gehele websites inclusief gepresenteerde afbeeldingen, muziek en merken, handelsmerken en logo’s.

U verbindt zich ertoe af te zien van elk oneigenlijk gebruik van de diensten, met name van het omzeilen of omzeilen van veiligheidsmaatregelen of van het integreren van deze informatiedienst in een andere particuliere of commerciële informatiedienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, of van het gebruik van faciliteiten of toepassingen die de operationele gereedheid of de veiligheid van deze toepassing in gevaar brengen.

Gegevensbeveiliging
Sofern Sie uns über Email Informationen zusenden, erfolgt dies auf Ihr Risiko. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid (zo nodig door het gebruik van geschikte encryptiesoftware).

Als u de feedbackfunctie van deze informatiedienst gebruikt, wordt u door een overeenkomstig bericht geïnformeerd als een SSL-gecodeerde verzending van uw bericht plaatsvindt.

Gegevensbescherming
U kunt deze websites grotendeels gebruiken zonder persoonlijke gegevens vrij te geven. Voor het gebruik van bepaalde informatieprivileges of bepaalde transacties en boekingen hebben wij enkele persoonlijke gegevens nodig. Deze worden altijd behandeld in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming en worden niet voor andere doeleinden gebruikt of voor gebruik aan derden doorgegeven. U kunt te allen tijde de aan ons online doorgegeven gegevens inzien, wijzigen of verwijderen en de ontvangst van nieuwsbrieven en dergelijke deactiveren.

Soweit wir zur Verbesserung des Services statistische Erhebungen über das Benutzerverhalten auf diesen Webseiten durchführen, erfolgt dies stets in anonymisierter Form.

Rechtsgeldigheid van de disclaimer
Disclaimers dienen te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.